Kategoriler
ORACLE

Oracle 11g: DBA-2|| Core Concepts and Tools

1. Core Concepts and Tools of the Oracle
Database

Oracle Database Server Architecture Overview

Oracle Database Server Architecture Overview

 

Bu başlık altında DBA-1 eğitimde işlenen kavramların tekrarı niteliğinde olacaktır.  Görsellerin birebir aynısı önceki konularda kullanılmıştır.

User proses ve Server proses buluştuğu zaman artık o Client işlem yapar hale gelir.  İşlemlerini yapabilmesi için client’ın  session bilgilerini tutabilmesi için  (order by, group by gibi query’lerin) bizim bağlantıyı sağlayan user’a bir memory sağlamamız gerekir. Bu memory kaynak olarak PGA ( Private Global Area — Dedicated çalışan serverlar’da– her kullancıya özel olan, hiçbir kullanıcı ile paylaşımı olmayan, herkesin pga’inin kendisine ait)  olduğu bir yapıda tahsis edilen bir memory parçasıdır.

Server proses ile user proses buluştuğu zaman bir bağlantı(Connection)  kuruluyor. Session ortaya çıkabilmesi için Connection oluşması gerekir. Connection olduğu zaman veritabanı bağlantı kurmaya hazır hale geldiğini söyler.  Kullancımız ile bağlantığımız anda da session açılır ve işlemleri yapar hale geliriz.

Memory (SGA)+ Background Prosesleri = instance

Instance-Database Configurations

Instance-Database Configurations

 

Bizim kendi configürasyonlarımız Non-Clustered sistemdi. Sahip olduğumuz instance’lar +ASM ve orcl. Veritabanı tipi RDBMS olarak gelir.

Clustered sistem de servisler orcl, orcl1, orcl2 şeklinde olabilir.  Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayan santral örneğini verebiliriz.  Diğer taraf durduğu zaman hayat durur ancak burada duran makine  sayısına göre veritabanı çalışmaya devam edebilir. Tek sorun performans noktasında yaşanır.  Bu taraf High Availability ancak diğer tarafa göre daha masraflıdır.

Oracle Database Memory Structures

Oracle Database Memory Structures

 

Database Buffer Cache : Burada bizim memory alanındaki önemli olan bütün datafile’lar içerisinde bulunan fiziksel olarak bulunan blokların birebir kopyaları database buffer cache alanına taşınır.

Herhangi bir client değişiklik yaptığında değişiklik önce database buffer cache’de yapılır. Daha sonra kalıcı halde kaydedilmek üzere fiziksel olan ilgili datafile’larına yazılır.

Shared Pool:  

Library Cache : Çalışan SQL / PL-SQL ‘lerin execution planları burada tutulur. İndex mi tercih edilecek full mu gidilecek gibi bilgiler tutulur.

Data Dictionary: Memory tarafında bütün metadata burada saklanır.

Redo Log Buffer:  Veritabanında select harici çalışan bütün sql statment’larının hepsi redo log dosyalarına yazılmadan önce memory alanının içerisinde redo log buffer alanına kaydediliyor. Daha sonra sekron bir şekilde log writer ile ilgili datafile’lara yazılma gerçekleştiriliyor.

Java Pool: Java Virtual Machine’den gelen java kodlarının öncelikli olacak şekilde  memory tarafında işleminin gerçekleştirildiği alan. (Opsiyonel)

Streams Pool:  Replikasyon ürünü kullanıyorsanız kullanılabilir.

Large Pool: alanı DBA-1 eğitiminde üzerinde fazla durulmadı ancak bu eğitimde sık sık kullanılacak alanlardan biridir. Backup işlemlerinde kullanılacak memory alanıdır.

Keep Buffer Pool: Devamlı memory’de tutmak istediğimiz tablolar yada indexler için kullanılan alan.

Recycle Buffer Cache: Az gittiğimiz tablo ve indexler için  kullanılan alan

nK Buffer Cache:  Farklı block size’ında çalışan tablespace’lerimize ait olan tablo ve index objelerinin saklandığı alan.

Process Architecture

• User process
— Bir uygulamada, toolda ( toad, sqldeveloper) veritabanını instance’ına bağlanmak istiyorsak client tarafında işlemleri yapabilmek için bir proses açar. Daha sonra database tarafında bizim isteğimizi gerçekleştirmek için bir proses daha verir ( server proses). İkisi bağlantıyı kurduktan sonra user proses ile fazla işimiz kalmıyor. Bizim işimiz bundan sonra server proses’le oluyor. Bizim isteklerimiz server proses ile veritabanına iletiliyor.  Ve burada aktif rol oynayan memory parçası PGA’dır.

• Database processes
Background processes: oracle instance’ı başladığı an itibariyle bunlar da başlar. Oracle instance’ının başladığı mod nomount modudur. Proseslerde yapılan işlere göre start olma modları değişiklik gösterir.

• Daemon/Application processes
— Listener: Dinleyici servisidir. Uzaktan gelen bağlantıları dinler.
Grid Infrastructure daemons: Bu oracle’ın restart özelliğidir.  Operating sistemi açtıktan sonra database ile ilgili aç-kapa gibi herhangi bir işlem yapmak durumunda değiliz. Bu işlemler otomatik olarak yapılır.  Oracle’da High Availability isimli bir proses sayesinde operating sistemler açıldığı an itibariyle otomatik start olur.

Process Structures

Process Structures

Process Startup Sequence

ASM, Lister, Database Instance’ı bunların hepsi otomatik restart olur. Oracle’ın High Availability olması sayesinde yapılır .  Bu işin sağlanabilmesi için ASM mutlaka sistemde var olmalıdır.  ASM yoksa bu tarz bir restart özelliği de olmaz.

Database Storage Architecture

Database Storage Architecture

 

Control Files (1)

Datafile(2)

Online Redo Log(3)

Önem sıraları parantez içinde belirtilmiştir.  Bunlar olmazsa olmazdır. Online redo log dosyası kaybedilebilir ancak yapılan konfigürasyon sayesinde database durmayabilir. Datafile kaybedilebilir. Datafile tipine ve konfigürasyona göre database yine durmayabilir.  Control file kaybedilirse database’in durmama şansı yoktur.  Bundan dolayı 1 numarada Control files vardır.

Parametre dosyası da önemlidir. Açılışta çok önemlidir. Yoksa açılış sağlanamaz. Control files’a erişilemez, datafile’ları göremeyiz, online redo log dosyalarına erişemeyiz.  Baştan herş ey bitmiş olur.  nomount modunda devrede olur.  SPFile ya da PFile dosyası olabilir. B

ackup dosyaları genellikle datafile dosyalarının kopyalarıdır. Online redo log dosyalarının kopyalarını Archived Redo Log Files olarak tanımlarız. Password dosyası uzaktan bağlantılarda SYSDBA gibi yüksek yetkilere sahip kullanıcıların password bilgileri burada tutulur. Alert log ve trace dosyaları; trace takip dosyası alert log da veritabanında olan biteni yazan dosyalardır. Bunlar yine database’de fiziksel olarak tanımlanan ve önemli olarak düşündüğümüz dosyalardır.

Control dosyası adet olarak 1 tane ile de çalışır ancak en az 2 tane tavsiye edilir. Bizim kullandığımız sistemler de +DATA ve FRA şeklindedir.  Birbirinin aynısı iki control file vardır. Birini kaybedince database down olur. Bunun nedeni parametre dosyasında yazan control file bilgisidir. Kaç tane ile açıldı ise o kadar ile kapatılmak ister.  Daha sonra değişiklik yapılabilir ancak açılan adette kapatılmalıdır.

Datafile dosyalarımız: SYSTEM, UNDO, SYSAUX, USER, TEMP, EXAMPLE.
Önem derecesi olarak 1 numara SYSTEM, 2 numara UNDO, 3 numara SYSAUX’tur.

Online Redo Log: 3 tanedir. 50’şer Mb’lık 2’şer tane dosya vardır.

Logical and Physical Database Structures

Logical and Physical Database Structures

 

 

Automatic Storage Management

Automatic Storage Management

ASM Storage Components

ASM Storage Components

ASM Instance

ASM Instance

DBA Configuration Tools

 

Management Framework and Related DBA Tools

 

Facilitating Database Management with
Oracle Restart

database