Kategoriler
Java

Yeni Başlayanlar için JAVA Ders Notları -2

apuntes_de_java-logo

Diğer dersleri gördünüz mü? https://selimkaratas.com.tr/java-se-ders-notlari

Java’da Operatör Kavramı ve Kullanımı

Unary Operator:

Operand Operator
örnek: ( ++degisken ),  ( degisken–), ( degisken++),( degisken–)

Binary Operator:

  • Atama operatörü; iki değişken alır ve sağdaki işleneni soldaki işlenene atar.
  • (+) , (-), (/), (*), (%) gibi aritmetik operatörler de binary operatörlerdir.

Ternary operator:

  • ?:” 3 tane  işlem alan tek operatördür. if ile yapılanları tek satırda yapar.
  • Örnek kullanımı;
int x = 6;
int y = 4;
int max = (int) ((x  <= y) ? y : x);

/*koşullu olasılık gibi çalışır
xdeğeri y değerinden küçük ve eşit ise y değerini yazar, değilse x değerini yazar. */

Operatör Önceliği:

öncelik tablosu

++ ve — Operatörleri:

int x = 10;
System.out.println("x=" + x);
System.out.println("++x değeri = " + ++x);
System.out.println("x++ =" + x++);
x = 10;
System.out.println("x=10");
System.out.println("--x=" + --x);
System.out.println("x--= " + x--);

/* Burada dikkat edilmesi gereken nokta artma ve azaltma işlemlerinin değişkenin hangi tarafında yapıldığıdır. Eğer değişenin solunda yapıldı ise değişken yazılırken 1 artırılmış hali ile yazılacaktır. Eğer değişkenin sağında ise değişken önce yazılacak sonra artma işlemi yaptırılacaktır. Değişimi farketmek için yazma işlemi başka satırda tekrar yapılmalıdır. */

artırma azattma işlemleri

Aritmetik Operatörler:

float x = 101.5f;
int y = 25;
System.out.println("x+y=" + (x + y));
System.out.println("x-y=" + (x - y));
System.out.println("x*y=" + (x * y));
System.out.println(" x/y = " + (x / y));
System.out.println("x%y = " + (x % y));

// Basit aritmetiksel işlemler için bu şekilde kullanım mevcuttur.

aritmetik işlemler

System.out.format Kullanımı:

int x=77;
int y=3;

System.out.format("x= %d ve y=%d ise x+=y %d" , x,y, x+=y);
System.out.format("x= %d ve y=%d ise x-=y %d%n" , x,y, x-=y);
System.out.format("x= %d ve y=%d ise x*=y %d%n" , x,y, x*=y);
System.out.format("x= %d ve y=%d ise x/=y %d%n" , x,y, x/=y);
System.out.format("x= %d ve y=%d ise x mod=y %d%n" , x,y, x%=y);

// x+=y işlemi x=x+y demektir. x değeri her işlemde değişmektedir
// %n ve \n aynı işlevi görür ve yeni satır açar
// %d ise decimal integer anlamındadır
// aynı şekilde %f kullanımı da mevcuttur

System.out.format

İlişkisel Operatörler:

int x = 7;
int y = 17;

boolean sonuc;
sonuc = (x < y);
System.out.println("x<y=" + sonuc);
sonuc = (x <= y);
System.out.println("x <= y =" + sonuc);
sonuc = (x > y);
System.out.println("x > y=" + sonuc);
sonuc = (x >= y);
System.out.println("x >= y=" + sonuc);
sonuc = (x == y);
System.out.println("x == y=" + sonuc);
sonuc = (x != y);
System.out.println("x != y=" + sonuc);

/* boolean türü sadece true false değerlerini alır. işlem doğru ise true yanlış ise false değerini döndürür */

boolean sonuc

Mantıksal (Logic) Operatörler:

Mantıksal (Logic) Operatörler

boolean a = true;
boolean b = false;

System.out.println("a && b = " + (a && b));
System.out.println("a || b = " + (a || b));
System.out.println("!(a && b) = " + !(a && b));

/*  && ve anlamına gelir ve iki şartın da doğruluğu önemlidir || veya anlamına gelir. ! ise tersini getirir bize. */

boolean

Genel bir örnek olması açısından basit bir hesap makinesi yapalım.

import java.util.Scanner;

int sayi1, sayi2, islem;
double sonuc;
Scanner giris = new Scanner(System.in);
System.out.println("Birinci Sayıyı Giriniz");
sayi1 = giris.nextInt();
System.out.println("İkinci Sayıyı Giriniz");
sayi2 = giris.nextInt();
System.out.println("İşlem seçiniz: 1:Toplama 2:Çıkarma 3:Bölme 4:Çarpma 5:Mod");
islem = giris.nextInt();
if (islem == 1) {
System.out.println("Toplama:" + (sayi1 + sayi2));
}
if (islem == 2) {
System.out.println("Çıkarma:" + (sayi1 - sayi2));
}
if (islem == 3) {
System.out.println("Bölme:" + (sayi1 / sayi2));
}
if (islem == 4) {
System.out.println("Çarpma:" + (sayi1 * sayi2));
}
if (islem == 5) {
System.out.println("MOD:" + (sayi1 % sayi2));
}

/* ctrl + shift + I ile gerekli sınıfları import etmeliyiz.
ayrıca cttr + shift + f tuşu ile yazımı formatını düzeltebilirsiniz. 

scanner sınıfı ile veri okumak içindir
nextInt ile veri alınır. next'in diğer türler ile de uyumu vardır.
*/
hesap makinesi

Ayrıca netbeans ide’si ile alakalı bütün kısayollara buradan ulaşabilirsiniz

https://usersguide.netbeans.org/shortcuts.pdf

Derslerin devamı gelecek. Paylaşmaya devam 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir